від 01 серпня 2022 року

Умови Оферти

Дана угода (далі «Оферта», «Угода») щодо умов внесення платежів у вигляді благодійних внесків на рахунок (-ки) Благодійного Фонду «Мир Майбутньому» є публічною у відповідності до ст. 641, 644 Цивільного Кодексу України та її умови є однаковими для всіх користувачів сайту БФ «Мир Майбутньому» (далі – «Сайт»).

Перед початком здійснення грошового переказу, у вигляді благодійного внеску ,Ви зобов’язані ознайомитись з умовами цієї Оферти. 

1. Основні положення

1.1. Сторонами даної Оферти є БФ «Мир Майбутньому» (код ЄДРПОУ 44745090) (далі – «Фонд») та фізична або юридична особа (далі – «особа» «Користувач», «Користувач сайту»), яка акцептувала (підтвердила) цю Оферту, шляхом натискання кнопки «Погоджуюсь з умовами публічної оферти» перед зарахуванням відповідного благодійного внеску (доната).

1.2. Оплата на сайті здійснюється або карткою за допомогою сервісу https://fondy.ua/ (ТОВ «ЕЛАЄНС») через такі електронні платіжні засоби як : Apple pay/ Google Pay , також VISA/Mastercard або на розрахунковий рахунок Фонду за зазначеними реквізитами.

1.3. Ви можете внести на свій розсуд та за власним бажанням будь-яку грошову суму в якості благодійного внеску не менше ніж 1 грн (або у відповідному еквіваленті в дол США, EUR та іншій валюті).

1.4. Під час здійснення переказу обов’язково зазначається призначення платежу: або, відповідно до цільового збору Фонда за власним вибором Особи, що здійснює переказ, або з позначенням «на статутні цілі Фонду».

1.5. Якщо призначення платежу не було зазначене, Фонд самостійно вирішує мету спрямування переказаних коштів, відповідно до його статутної діяльності та дотримуючись чинного законодавства України.

1.6. Якщо на момент переказу благодійного внеску з цільовим призначенням відповідного збору Фондом буде встановлено, що даний збір закрито через досягнення або не досягнення його мети, в такому випадку Фонд самостійно вирішує мету спрямування переказаних коштів, відповідно до його статутної діяльності та дотримуючись вимог чинного законодавства України.

1.7. Грошова сума вважається переданою в момент зарахування коштів на банківський рахунок (-ки)  Фонду. 

1.8. Перерахування коштів (благодійного внеску) також  додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку, в тому числі банку емітента картки особи, що здійснює перерахування коштів до Фонду та інших учасників таких платежів. 

1.9. Фонд не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в перерахуванні особа має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжною системи, через яку здійснювалась оплата.

1.10. Користувач сайту самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей під час переказу грошових коштів.

1.11. Будь-який грошовий переказ, здійснений від імені Користувача сайту з використанням персональних даних та платіжних засобів такого Користувача, вважається здійсненою самим Користувачем.

1.12. Грошовий переказ не включає в себе комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і за свій рахунок сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система. Користувач сайту самостійно і за свій рахунок сплачує такі комісії та збори (при їх наявності).

2. Порядок вирішення спорів

2.1. Всі спори, які виникають при виконанні даної Оферти щодо припинення, зміни, визнання недійсною повністю або частково, або у зв'язку з ним, або випливають з нього, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості вирішення – такий спір підлягає судовому розгляду, відповідно до чинного законодавства України.

3. Набрання чинності та внесення змін

3.1 Ця Угода набирає чинності з 1 серпня 2022 року  і залишиться в силі, за винятком будь-яких змін у її положеннях у майбутньому, які набудуть чинності відразу після публікації на цій сторінці.

3.2 Ми залишаємо за собою право оновлювати або змінювати нашу Угоду будь-який час, і вам слід періодично перевіряти цю Угоду. Ваше подальше використання Сайту після того, як ми опублікуємо будь-які зміни в Угоді на цій сторінці, означатиме ваше визнання змін і вашу згоду дотримуватись зміненої Угоди.

4. Контактна інформація

4.1 Ви можете надіслати ваші питання щодо здійснення грошового переказу у вигляді благодійних внесків на email: support@forfuture.life